Wat is Beschermingsbewind?


Wanneer iemand als gevolg van een (tijdelijke) geestelijke of lichamelijke handicap, verslaving, ziekte of ouderdom niet langer in staat is zijn of haar financiële zaken te beheren staan er twee mogelijkheden open: familie of kennissen nemen het beheer van de financiën over of, deze werkzaamheden worden uitbesteed aan een professionele bewindvoerder.
De tekenbevoegdheid betreffende financiën en het beheren van de inkomsten en uitgaven wordt dan de verantwoordelijkheid van de bewindvoerder.

klik hier voor de werkzaamheden:

Als bij aanmelding bij Maatwerk Bewindvoering blijkt dat de cliënt meer schulden heeft dan hij binnen redelijke termijn kan aflossen is er sprake van een problematische schuldsituatie. Er zal dan met de lokale / gemeentelijke schuldhulpverlenende instantie gezocht worden naar een oplossing voor de schulden.

Elke gemeente heeft haar eigen voorziening schuldhulpverlening. Als de aanvrager in de schuldhulpverlening wordt toegelaten kan daarna de aanmelding voor de bewindvoering worden ingediend bij Maatwerk Bewindvoering.

 

Maatwerk in ondersteuning