Wat kost wat?

Algemeen
De kosten zijn gebaseerd op de geldende tarieven conform de Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 juli 2016, nr. 781078

Wie betaalt de kosten?
De kosten voor bewindvoering worden bij de cliënt in rekening gebracht. Bij een inkomen op bijstandsniveau kan voor de kosten  een beroep worden gedaan op de Gemeentelijke Sociale Dienst voor bijzondere bijstand. Dit geldt ook voor de eenmalige kosten voor een inventariserend startonderzoek en de griffiekosten.

Tarieven 2024