Bewindvoering

Wanneer iemand als gevolg van een geestelijke of lichamelijke handicap, verslaving, ziekte, ouderdom, schulden of verkwisting, al dan niet tijdelijk niet in staat is zijn of haar financiële zaken te behartigen staan er twee mogelijkheden open: familie of kennissen nemen het beheer van de financiën over óf deze werkzaamheden worden uitbesteed aan een professionele bewindvoerder. De tekenbevoegdheid betreffende financiën en het beheren van de inkomsten en uitgaven worden dan de verantwoordelijkheid van de bewindvoerder.

Werkzaamheden

Als bij aanmelding bij Maatwerk Bewindvoering blijkt dat de cliënt meer schulden heeft dan hij binnen redelijke termijn kan aflossen, is er sprake van een problematische schuldsituatie. Er zal, bij een stabiele situatie, met de lokale/gemeentelijke schuldhulpverlenende instantie gezocht worden naar een oplossing voor de schulden.

Bewindvoering helpt bij het oplossen van onder andere financiële problemen. Hierdoor ontstaat er voor de cliënt de ruimte om andere problemen aan te pakken.